'Goodnight Flora' kimono 1

See next image for details

'Goodnight Flora' kimono 1

See next image for details